Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden van Watersportvereniging Lauwerszee,

Hoewel het weer nog niet aan het komende vaarseizoen doet denken, is het bestuur al weer druk in de weer met onze vereniging. De eerste koffiemiddag is al weer achter de rug en wij mochten ons verheugen op zo’n 25 bezoekers die een kop koffie of wat anders kwamen drinken in het Roode Hooft. Verder zijn wij druk bezig met onze kluslijst ten behoeve van ons clubgebouw. Ook de activiteiten gaan al weer van start.

Verschillende commissies zijn ook al druk met hun werk, de jaarboekcommissie wil op 19 maart 2022 het jaarboekje gaan uitreiken aan degene die onze jachthaven komen bezoeken, al dan niet onder het genot van een kom snert, dat dan gratis geserveerd zal worden. De activiteitencommissie is druk doende om jullie weer een mooi programma aan te bieden. Zo ook de andere commissies. Maar bedenk, zonder hulp van jullie allemaal lukt het niet. Wij zoeken echt nog een aantal commissieleden voor verschillende commissies. Vooral de activiteitencommissie. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om aan te monsteren. Dat kan bij het bestuur in persoon of via de mail bestuur@lauwerszee.nl

Cursus AED en reanimatie

Zoals jullie weten hangt een AED bij het kantoor van de havenmeester. In een overleg met het bestuur van de stichting Noordergat hebben wij al eens gevraagd naar nog een tweetal plaatsen voor een AED, namelijk bij de loods en bij het Roode Hooft. Wij hebben destijds toegezegd dat wij de training voor de AED (in combinatie met een reanimatietraining) wilden organiseren. Welnu, het bestuur van de stichting Noordergat is zich nog aan het beraden over een eventuele uitbreiding. Wij hebben inmiddels Jolanda en Nicolle van de Akka bereid gevonden in ieder geval twee trainingen voor hun rekening te nemen. Deelname voor leden is gratis.

Deze worden gegeven op:

  • Vrijdag 18 februari 2022 om 19.30 uur
  • Vrijdag 18 maart 2022 nom 19.30 uur

Maximaal 12 personen kunnen hieraan deelnemen. Opgave is verplicht via secretaris@lauwerszee.nl

Uiteraard hopen wij op een goede opkomst in het clubgebouw Het Roode Hooft.

Andere activiteiten (in clubgebouw Het Roode Hooft)

  • 26 februari 2022: Koffiemiddag van 10.00 uur tot 17.00 uur
  • 26 februari 2022: Lezing Douane van 19.30 uur tot 21.30 uur
  • 19 maart 2022: vanaf 10.00 uur: gezamenlijke klusdag met gratis snert voor leden en uitreiking jaarboekje 2022
  • 26 maart 2022: koffiemiddag van 10.00 uur tot 16.00 uur
  • 8 april 2022: Voorjaars ALV vanaf 19.30 uur

Factuur lidmaatschap 2022

Onze penningmeester heeft de afgelopen week naar alle leden een factuur voor het lidmaatschap van WSV Lauwerszee gezonden. En……zoals ieder jaar komt er wel een lid op de lijn met de vraag of hij of zij het lidmaatschap op kan zeggen omdat dit is vergeten in november. Wij kunnen daar niet in mee gaan omdat de WSV op basis van het aantal leden op 1 januari 2022 een verplichte afdracht aan het Watersportverbond moet doen. Ook hebben wij dan al een aantal andere kosten betaald. Kortom in dat geval zijn wij streng.

Mochten er leden zijn die nog niet hun contributie hebben voldoen, dan verzoeken wij dit alsnog te doen.

Schietoefeningen Marnewaard (is al eerder gemeld)

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 worden weer schietoefeningen gehouden. Er wordt dan met scherpe munitie geschoten en er zal een onveilige zone worden ingesteld. Daarbinnen mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden. De Dijkweg en een deel van de Waddenzee mogen niet worden betreden en bevaren. De schietoefeningen vinden plaats van 8.00 uur tot 23.00 uur. Hieronder staat een rooster met de data vermeld.

Week1e schietdaglaatste schietdag
067 februari 202211 februari 2022
107 maart 202211 maart 2022
1511 april 202215 april 2022
199 mei 202213 mei 2022
2230 mei 20223 juni 2022
2627 juni 20221 juli 2022

Samen gaan wij er weer een mooi jaar van maken. Volop leven en gezelligheid. Wij hopen jullie allen vaak te zien in de jachthaven en natuurlijk in ons clubgebouw Het Roode Hooft.

Hartelijke groet,

Het bestuur van WSV Lauwerszee