Word lid van onze vereniging

Stuur een mail naar penningmeester@lauwerszee.nl

We nodigen u hierbij van harte uit om lid te worden en dit kenbaar te maken via een mailbericht te sturen naar penningmeester@lauwerszee.nl  Er wordt u dan z.s.m. een aanmeldformulier toegestuurd.

De contributie bedraagt voor 2024  €45,- . Hiervoor hebt u stemrecht en ontvangt u het Jaarboek van de vereniging. En bent u ook lid van het  Watersportverbond.

  • Voor huisgenoten (wij noemen dat Kajuitdeurdelers) bedraagt de contributie € 22,50 euro.   Zij hebben ook stemrecht.
  • Voor jeugd tot en met 18 jaar geldt het jeugdtarief van € 12,50 per kalenderjaar.

Voor alle duidelijkheid:

– Het hebben van een vaste ligplaats in jachthaven Noordergat, betekent niet dat u automatisch lid bent van de vereniging.

– Het is niet verplicht lid van onze vereniging te zijn als u een ligplaats in jachthaven Noordergat hebt.

– Het is niet verplicht een ligplaats te hebben in jachthaven Noordergat om lid te kunnen worden.

Huisgenoten hoeven niet verplicht lid te zijn van de vereniging om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Alleen heeft u dan geen stemrecht.