Foto-en Videocommissie

Deze commissie bestaat uit twee disciplines. De fotocommissie doet twee keer per jaar een oproep aan de leden of ze foto’s willen inleveren naar aanleiding van het dan gekozen thema.
De commissie maakt vervolgens een selectie en ververst de wand in het clubhuis.
Daarnaast worden door het jaar heen gebeurtenissen vastgelegd met betrekking tot de vereniging. Dit is mede het basismateriaal voor onze jaarboekjes en eens in de zoveel tijd lustrumboeken of fotopresentaties.

De videocommissie is eigenlijk verder gegaan zoals deze commissie ooit is opricht in 1990 door Joop van Meggelen, Evert Stel en Ankie Salters, namelijk het archiveren van de activiteiten van onze vereniging.
Zo maakte Joop vele video’s, van onder andere het jeugdzeilen, zeilwedstrijden en nog veel meer. De meeste van deze banden zijn gedigitaliseerd en de dvd’s liggen in het clubhuis.
Daarnaast werden er veel foto’s gemaakt, onder anderen met de camera die in het clubschip achter de bar lag en die iedereen kon gebruiken.
De foto’s werden vervolgens in fotoboeken bewaard en ook die liggen in het clubhuis.

De huidige videocommissie heeft in de loop der jaren veel interviews gedaan met leden die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan onze vereniging. Zoals bijvoorbeeld van onze onlangs overleden ereleden Louwrens Timmer en Martin Loos. Door het onverwachte overlijden van erelid Tet Loos was een interview met haar helaas niet meer mogelijk.