Ereleden WSV Lauwerszee

In 2018 overleden onze drie nog levende ereleden. We memoreren ze op deze plaats.

Als eerste overleed Louwrens Timmer en daarna vlak na elkaar Martin en Tet Loos.

Louwrens Timmer

Door verandering van de statuten van onze vereniging eind 90er jaren moesten zowel Louwrens als Martin afscheid nemen van hun jarenlange bestuursfunctie. Zij werden toen benoemd tot ereleden van de Watersportvereniging Lauwerszee.
Louwrens was al bijna vanaf het begin van de vereniging bestuurslid en werd na de oprichting tevens voorzitter van de Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog. Beide heren waren ook jarenlang lid van het bestuur van de Noord Nederlandse Watersport Bond.

Louwrens Timmer zal alleen voor leden die langer lid zijn nog een bekende naam en gezicht zijn. Immers, Louwrens en Jet waren al een aantal jaren niet meer in de jachthaven. Ze waren eerder heel actieve vaarders op Wad en Noordzee met hun hun tjalk “Dollard” en hun latere boot Lavica. Na zijn afscheid van de Stichting kreeg Louwrens een meerpaal met een plakkaat, die tegenover het toiletgebouw staat.

Martin Loos

Martin Loos was naast bestuurslid ook voorzitter van onze toenmalige wedstrijdcommissie. Deze commissie startte in 1982 met de Colin Archer Memorial Race, de tweejaarlijkse zeilwedstrijd naar Larvik. Na een aantal wedstrijden werd die organisatie zo omvangrijk dat ze verder ging als zelfstandige stichting.

Martin was in ons bestuur vaak degene die met nieuwe ideeën kwam. Organisator van allerlei activiteiten, zo was hij veilingmeester bij de veiling van onze bootspullen en verzorgde hij jarenlang cursussen op navigatiegebied.

Tet Loos

Tet Loos, echtgenote van Martin Loos, was meer de praktische dame. Zij werkte vaak op de achtergrond voor de wedstrijdcommissie en voor de Colin Archer Memorial Race. Tet was vooral ook vele jaren lang de drijvende kracht in het Clubschip en later het Clubhuis van onze watersportvereniging. Ze zorgde voor de bevoorrading en regelde de bemensing van het Roode Hooft. En dichtte hiaten in de bezetting naast haar eigen diensten.

Daarom werd ook zij tot erelid benoemd toen Martin en Louwrens afscheid namen van het bestuur.

Tet en Martin begonnen in 1975 te varen vanuit Lauwersoog met de “Ran”. Daarna woonden zij jarenlang aan boord van hun “Anna Maria” en de laatste vier jaar op de “Kurnia” in de jachthaven Noordergat. Zo kon ze heel veel betekenen voor het clubschip ‘Roode Hooft” en de daarop volgende tien jaren voor het clubhuis het “Roode Hooft”.

Eerdere ereleden

Nu lijkt het alsof deze drie mensen onze enige actieve leden waren. Dat is natuurlijk niet zo, want de historie van de vereniging is inmiddels veel ouder.

Er was ook een eerdere generatie ereleden: denk aan Hendrik Jan Bos, die vele jaren penningmeester was. Bedenker van menig goed idee wat voor levendigheid zorgde. En niet te vergeten de creatieve geest voor de uitgave van het Jaarboek. Hendrik Jan was de grote spil in de realisatie van het jubileumboek dat we uitgaven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Nog eerder benoemde de vereniging de heren D.K. de Boer, Dhr. P. Lap en Dhr. J. Toxopeus tot erelid, maar wat hun kwaliteiten voor de vereniging geweest zijn, is nauwelijks meer te achterhalen.