Verschuiving ALV naar 27 november 2021

Beste Leden van WSV Lauwerszee, 

Niet alleen het weer is soms weerbarstig. Ook het kabinet heeft met enige regelmaat deze trekjes. Soms niet te voorspellen. Zo ook met het aanscherpen van de Coronamaatregelen.

De afgelopen dagen hebben wij nog enige hoop gehad dat het overleg in Den Haag met Koninklijke Horeca Nederland zou leiden tot verruiming van de sluitingstijden voor horecagelegenheden. Ons mooi clubgebouw valt, zoals jullie weten, onder een horecagelegenheid. De sluitingstijd hiervoor is en blijft bepaald op 20.00 uur. Dit betekent dat de ALV van 26 november 2021 geen doorgang kan vinden. Immers deze zou beginnen om 20.00 uur. Wij zien ons nu genoodzaakt tot een koerswijziging.

Daarom hebben wij besloten de ALV te verplaatsen naar zaterdag 27 november 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur in ons clubgebouw Het Roode Hooft. Inloop vanaf 09.30 uur. 

Degene die zich hebben opgegeven voor 26 november 2021 en die op 27 november 2021 ook aanwezig kunnen zijn, hoeven niets te doen. Zij die alsnog de ALV willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij: secretaris@lauwerszee.nl en wie zich hebben opgegeven en toch niet op de nieuwe datum aanwezig kan zijn, geldt dat zij zich kunnen afmelden bij secretaris@lauwerszee.nl 

NB:Wij hanteren de geldende Corona maatregelen: Toegang alleen met Corona-toegangsbewijs Gezondheidscheck
Na binnenkomst vaste zitplaats 

Hartelijke groet, Het bestuur van WSV Lauwerszee