Column van achter het roer 4 – Gjalt Dupon

Nu, eind augustus, zit het grootste deel van het vaarseizoen er al weer op! Terugkijkend zie ik een paar prachtige maanden met optimale vaaromstandigheden onder volop zonneschijn. Euforie hierover wordt wel getemperd door het overlijden van onze ereleden; Martin & Tet Loos. Overigens wordt het condoleance boek, zoals dit nu ter tekening ligt in het Roode Hooft, na afloop van de zomervakantie afgesloten.

Het is nog niet helemaal gebeurd met het “bootje varen en buiten spelen”; Aanstaande zaterdag staat een toertocht naar Ameland op het programma (met doorsteek via de “Amasusgeul”), Doe mee als u het weekend van 1 september gelegenheid hebt! Het wedstrijdprogramma loopt ook nog een paar maanden door. De najaarsrace op het wad is één van de wedstrijden waar ik bijzonder naar uitkijk!

Bestuurlijk zitten we alweer in de aanloop naar de najaarsvergadering. Hierover valt het volgende mee te delen: Frans (secretaris) en ondergetekende (voorzitter) zitten nu drie jaar in het bestuur dus treden, conform statuten periodiek, af. Frans heeft zich niet herkiesbaar gesteld, ik ben dat wel. Voorts hebben twee van onze leden meegedaan met de bestuursvergaderingen van het afgelopen jaar. Dat zijn Tim Schouwenaar en Hanneke Hinneman. Beiden stellen zich beschikbaar als bestuurslid. Beoogd wordt dat Tim contactpersoon wordt voor de Media-cie, Hanneke wil zich richten op de Evenementen commissie. Echter geen van ons wil als secretaris doorgaan. Penningmeester en voorzitter mogen dat niet, Jeannette heeft het te druk met het Roode Hooft, Hanneke en Tim achten zich hiervoor nog niet voldoende bekend met de “in’s and outs” van onze WSV. Hieruit volgt dat een ander lid moet worden gevraagd voor de functie van secretaris! Hierbij (met klem!) een oproep om u hiervoor beschikbaar te stellen. Graag hoor ik van u!

Het Roode Hooft ontwikkelt zich positief; meer bezoekers, gezellige sfeer, functioneert als clubhuis beter! Nu nog centjes tellen en kijken of de exploitatie met voldoende positief saldo kan afsluiten! Eén en ander zal ongetwijfeld en uitgebreid op de komende ALV aan de orde komen. Naar verwachting, gaan de uitnodigingen hiervoor medio oktober de deur uit. Bemensing blijft een probleem. Ook hiervoor geld: Leden gevraagd om achter de bar te staan! Ook als u alleen korte projectjes, bijvoorbeeld om voor- en najaarsschoonmaak te doen, mee wil aanpakken: We horen graag van u!

Ter afsluiting voeg ik een gedichtje toe, gekregen voor mijn verjaardag van Anna, vanwege de tochten die we samen hebben ondernomen.

Met hartelijke groet,

Gjalt Dupon, voorzitter WSV Lauwerszee.