In memoriam: Tet Loos

Afgelopen zaterdag werd Tet, tijdens de afscheidsplechtigheid voor Martin, onwel. Al snel daarna bereikte me het bericht dat Tet binnen enkele uren was overleden. Persoonlijk voelde ik me hierdoor zeer aangedaan. Zoveel te meer zal dit gelden voor de directe vrienden en familie!

Tet was erelid van onze WSV. Zonder Tet had het “Roode Hooft” niet meer bestaan. Tijdens de start van de CAMrace, op 21 juli, haar man lag toen al in het ziekenhuis, werd Tet gehuldigd voor haar
langdurige verdiensten voor de stichting CAMrace. Ze heeft nauwelijks een week van de bijbehorende wisselprijs kunnen genieten.

Ik heb Tet pas het laatste jaar beter leren kennen. Met name tijdens de woensdagavonden: Na de zeilwedstrijden was Tet bijna altijd present, opende meestal zelf het “Roode Hooft”, genoot mee van
het gekeuvel en de gezelligheid bij de “Aftersail”. Zelfs vorige week woensdag nog! Bij mezelf dacht ik toen: Dit is fijn voor je, ik hoop dit langer zo mee te maken….

Het heeft niet zo mogen zijn.

Ik heb Tet ervaren als een beminnelijk mens; gericht op het sluiten van compromissen, elkaar in zijn waarde laten en elkaar dingen gunnen. Ze trad zelden op de voorgrond maar heeft erg veel betekend voor de WSV!

Namens de leden en het bestuur van WSV Lauwerszee wens ik familie en vrienden veel sterkte toe in het dragen van dit verlies.

Gjalt Dupon, voorzitter WSV Lauwerszee.