Nieuwsbrief september 2022

Beste leden van Watersportvereniging Lauwerszee,

Het vaarseizoen loopt al weer naar het einde. Het is weer zo snel gegaan dat het log de snelheid in knopen bijna niet weer kon geven. Het is prachtig (zeil)weer geweest en wij hopen natuurlijk dat de komende weken naar hartenlust gevaren kan worden.

Ons prachtige clubgebouw is met name door de passanten druk bezocht. Gerund door veel enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging. Complimenten voor hen die weer bereid zijn geweest dit voor de jachthaven mogelijk te maken. Uiteraard heeft dit een positieve uitstraling op onze vereniging, maar nog meer op de Stichting Noordergat. Voor de laatste wellicht een vanzelfsprekendheid, maar het bestuur heeft samen met de vrijwilligers echt hard moeten werken om dit het afgelopen vaarseizoen te realiseren. Dit geldt overigens niet alleen voor hen, maar ook voor de leden van de commissies en de leden die desgevraagd (al dan niet op het laatste moment) voor de vereniging in de bres sprongen en ook daarmee een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Hulde, fijn dat het zo kan!

Activiteiten

  • Zaterdag 24 september 2022: vanaf 17.00 uur staat er voor de leden 2 soorten stamppotten klaar in het Roode Hooft en vanaf 19.00 uur wordt het seizoen afgesloten met livemuziek, een hapje en een drankje. Jullie kunnen je opgeven bij Ger Venema; secretaris@lauwerszee.nl (uiterlijk donderdag 22 september 2022)
  • Zaterdag 29 oktober 2022: 14.00 uur, koffiemiddag met een lezing. Wij hebben een paar leuke opties, dus wij houden het nog even spannend wie ons allen gaat verblijden
  • Zondag 30 oktober 2022: 18.00 uur Captain’s dinner; Ook hiervoor kunnen jullie aanmonsteren bij Ger Venema; secretaris@lauwerszee.nl en wel voor 26 oktober 2022
  • Vrijdag 25 november 2022: om 20.00 uur, de Algemene Leden Vergadering in het Roode Hooft
  • Zaterdag 26 november 2022: om 14.00 uur een koffiemiddag met ’s-avonds een film (aanvang 19.30 uur in het Roode Hooft)
  • Vrijdag 23 december 2022: 18.00 uur kerstborrel met Glühwein in het Roode Hooft

Commissieleden en bestuursleden gezocht

Zoals eerder geschreven wordt door een relatief kleine groep leden onze watersportvereniging in de benen gehouden terwijl het fijn zou zijn als meer leden zich voor een commissie of een bestuursfunctie zouden aanmelden. Vooral de activiteitencommissie kan nog leden gebruiken. Daarnaast kan het bestuur ook nog nieuwe leden gebruiken, te meer daar onze voorzitster haar termijn er binnen afzienbare tijd op zit. Dus kom vooral op de lijn bij ons. Dat kan in persoon of via de mail: bestuur@lauwerszee.nl

Van de Fotocommissie

Het Thema voor de nieuwe fotowand is “TEGENLICHT”

Maar……………… alles wat mooi is of naar de WSV Lauwerszee refereert in onze omgeving is natuurlijk van harte welkom. Wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk foto’s instuurt. Niet iedere foto is echter geschikt om uit te vergroten, voor die foto’s maakt het bestuur ruimte in haar presentatie in het Roode Hooft. Dus wij hopen op heel veel leuke en mooie foto’s.

Inzenden kan naar foto@lauwerszee.nl

De deadline is: 1 november 2022

Dan hebben we bij onze kerstborrel een mooie nieuwe wand en een prachtig overzicht van het afgelopen jaar. 

Asielopvang Zoutkamp

Het zal niemand ontgaan zijn dat bij de kazerne bij Vierhuizen (opvang Zoutkamp zoals deze wordt genoemd) een dorp (capaciteit 750 mensen) uit de grond is gestampt en zoals wij al hebben gemerkt komen de bewoners ook bij ons af en toe een kijkje nemen. Dit leidt overal tot reacties en wij zijn daarop in de jachthaven geen uitzondering. Daarom willen wij de volgende informatie met jullie delen. Dagelijks is een mobiele politiepost ingericht die beurtelings hele dagen in Zoutkamp of Vierhuizen is gestationeerd. Net als de bewoners kan men hier terecht voor informatie of meldingen. Tevens kunnen jullie voor informatie bellen met 06-25297871. Op het terrein en directe omgeving wordt gesurveilleerd door twee mensen van handhaving (BOA’s) en op het terrein is bewaking aanwezig. Als huisregel geldt dat de bewoners geacht worden tussen 22.00 uur en 07.00 uur op het terrein aanwezig te zijn.

Bericht van waterschap Noorderzijlvest

In 2023 starten de werkzaamheden buiten aan de dijk. De dijk is dan niet overal toegankelijk. Het Noorderzijlvest informeert bezoekers van het Lauwersmeergebied nu alvast, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden.

Wat betekenen de werkzaamheden ?

Als bezoeker van de haven kun je verkeershinder ervaren op en rond de provinciale weg N361 en de havenweg. Dit kan betekenen dat je langer onderweg bent of een andere route moet rijden. Langs de dijk zelf zijnde Kustweg en de wandel-fietspaden afgesloten.

Dus ga je volgend zomer weer naar het Lauwersmeergebied of de haven van Lauwersoog ? Check dan kort voor vertrek je route en werkzaamheden op:  lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl

Schietoefeningen Marnewaard

In derde en vierde kwartaal van 2022 worden weer schietoefeningen gehouden. Er wordt dan met scherpe munitie geschoten en er zal een onveilige zone worden ingesteld. Daarbinnen mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden. De Dijkweg en een deel van de Waddenzee mogen niet worden betreden en bevaren. De schietoefeningen vinden plaats van 8.00 uur tot 23.00 uur. Hieronder staat een rooster met de data vermeld.

Week1e schietdaglaatste schietdag
3712 september 202216 september 2022
4110 oktober 202214 oktober 2022
4614 november 202218 november 2022
4828 november 20222 december 2022
5012 december 202216 december 2022

Samen hopen wij het vaarseizoen uit te luiden en wij hopen jullie ook daarna nog te mogen zien bij onze activiteiten. Samen maken wij het leuk. Genieten met elkaar!!

Hartelijke groet,

Het bestuur van WSV Lauwerszee