Wedstrijden onder WSV tijdelijk opgeschort ivm nieuwe wetgeving.

Beste leden van WSV Lauwerszee, niet leden en een ieder die zich verbonden voelt met onze vereniging,

Mogelijk zal het veel van jullie zijn ontgaan, maar op 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen, van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. WSV Lauwerszee valt daarmee onder deze wet.

Een onderdeel van de WBTR is de aansprakelijkheid die het bestuur van onze vereniging ten deel valt. Deze wordt bij wet aangescherpt dan wel explicieter gemaakt. Dat geldt niet alleen voor de financiële component van onze vereniging, maar ook voor alle activiteiten die onder de vlag van de WSV worden georganiseerd, zoals het wedstrijdzeilen en de wedstrijdcompetities.

Om de (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor de bestuursleden tot een minimum te beperken, zullen voor het varen van wedstrijden onder verantwoordelijkheid van WSV Lauwerszee, protocollen met onder andere veiligheidseisen moeten worden opgesteld. Het overkoepelend Watersportverbond heeft een tweetal blauwdrukken van andere verenigingen naar ons gezonden. Samen met de leden van de wedstrijdcommissie worden deze protocollen op maat gemaakt voor onze vereniging. Uiteindelijk zullen wij onze protocollen laten toetsen door het Watersportverbond.

Het opstellen van de protocollen en dan met name het maatwerk die het varen in onze omgeving met zich meebrengt heeft ervoor gezorgd dat deze niet voor 1 juli 2021 gereed en getoetst zijn. Als gevolg daarvan zullen de wedstrijden en de competities die tot nu toe onder de vlag van WSV Lauwerszee werden gehouden vanaf 1 juli 2021 niet onder de verantwoordelijkheid van deze WSV kunnen vallen. Dat betekent dat wedstrijden vanaf 1 juli op persoonlijke titel gevaren moeten worden.

We hopen dat deze maatregel weer kan verdwijnen zo gauw wij met aangepaste protocollen als bestuur niet meer worden opgezadeld met onredelijke verantwoordelijkheden.

Als gevolg hiervan kan de website alsook de Facebookpagina van WSV Lauwerszee niet als communicatiemiddel voor wedstrijdverhalen en/of uitslagen die op persoonlijke titel worden gevaren, worden ingezet.

Mochten jullie nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben over het afgelasten van de wedstrijden dan kunnen jullie je wenden tot het bestuur van WSV Lauwerszee.

Hartelijke groet,

Het bestuur van WSV Lauwerszee