Nieuwsbrief WSV Lauwerszee september 2020

Beste leden van WSV Lauwerszee,

Ondanks dat de Coronamaatregelen de verenigingsactiviteiten behoorlijk platleggen, willen we jullie graag op de hoogte houden van de zaken die op de achtergrond spelen. We hebben een aantal positieve en een aantal minder positieve mededelingen.

Interim voorzitter
We beginnen met het nieuws dat Fred Matthee besloten heeft om zijn aandacht te focussen op de wedstrijdcommissie en de mediacommissie. Hij heeft zijn interim voorzittershamerteruggegeven aan de overige leden van het bestuur. Uiteraard vinden wij dit ontzettend jammer en we zullen op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. Tot die tijd neemt Hanneke Hinneman de rol van voorzitter tijdelijk op zich. Wij bedanken Fred voor zijn tomeloze inzet in het afgelopen hectische jaar!

Het Roode Hooft
Ons clubgebouw blijft gesloten zolang er geen versoepeling van de Coronamaatregelen plaatsvindt. We merken dat we niet alleen als bestuur dit betreuren, maar dat er leden aangeven het ook te betreuren. We zijn blij met deze betrokkenheid en hopen van ganser harte dat we volgend seizoen open kunnen!
De wedstrijdzeilers hebben hun nazit verplaatst naar het terras toen het Roode Hooft gesloten bleef. Dit wordt steeds minder aangenaam hoe verder we het herfstseizoen in gaan. Gelukkig heeft de commissie een alternatief onderkomen gevonden dankzij een goed netwerk. We hebben nu al zin om de wedstrijdcommissie weer gewoon te kunnen ontvangen in het Roode Hooft, maar zijn blij dat de nazit wel door kunnen gaan.

Activiteiten
Vrijwel alle activiteiten van dit jaar zijn komen te vervallen. Uitzondering is een droogvaltocht op de Engelsmanplaat met een overnachting op het Wad. Andere tochten zijn niet doorgegaan vanwege het weer.
Er is vanuit de activiteitencommissie een actieve appgroep ontstaan, waarin allerlei vragen omtrent wadvaren worden beantwoord en waarin toertochten worden aangekondigd. Deze groep enthousiastelingen groeit en heeft in deze rare tijd gelukkig ook extra tochten opgeleverd!
Zo vond het initiatief van Bernard en Jeannette van de Kokmeeuw, met de spontane oproep om mee te gaan naar het Oostelijk Wad voor droogvallen en een overnachting, gretig aftrek binnen en zelfs buiten de vereniging!

Communicatie en verbinding
Om de communicatie en verbinding te verbeteren, zijn we vorig vaarseizoen begonnen met contact leggen tussen de vele commissies. Dit heeft al een aantal nieuwe ideeën opgeleverd. Uiteraard konden deze activiteiten dit jaar ook niet doorgaan, waardoor het lijkt alsof een en ander stil is komen te liggen. Dit is zeker niet het geval!
Tot slot willen we jullie eraan herinneren dat het leden en commissies altijd vrij staat om een bestuursvergadering bij te wonen, mocht deze behoefte bestaan.

Algemene Ledenvergadering
We eindigen deze nieuwsbrief met goed nieuws, de Algemene Ledenvergadering in november 2020 gaat door! We zijn ongelooflijk blij dat we een oplossing hebben gevonden. De ALV zal op een andere, grotere locatie bij Lauwersoog plaatsvinden en met de nodige extra maatregelen uiteraard. Op dit moment zijn nog in gesprek met de uitbater van een
gelegenheid en we verwachten jullie op korte termijn meer duidelijk te kunnen verschaffen!

Tot zover informatie vanuit het bestuur. Uiteraard zijn wij aanspreekbaar op nieuwe ideeën en initiatieven. Zoek ons vooral op! Dat kan in persoon, maar ook via: bestuur@lauwerszee.nl
Tot slot hopen wij de komende maanden nog op prachtig watersportweer. Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Hartelijke groet,
Het bestuur van WSV Lauwerszee


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *