Nieuws van het bestuur over het Roode Hooft

Beste leden van WSV Lauwerszee,

De afgelopen periode hebben wij jullie regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot onze vereniging en Corona. Een hectische tijd voor ons allemaal.
Op 13 maart jl. hebben wij -gedwongen door de Coronacrisis en de daaruit voortkomende overheidsmaatregelen- als bestuur besloten het Roode Hooft te sluiten en alle activiteiten van onze vereniging op te schorten, dan wel af te blazen.

Gelukkig zijn de ontwikkelingen nu zodanig dat de overheid de coronateugels stapje voor stapje laat vieren. Een van de versoepelingen is de openstelling onder voorwaarden van sportkantines, per 1 juli. Het Roode Hooft wordt in deze gezien als een sportkantine. Voor het gebruik van het Roode Hooft gelden dezelfde voorwaarden als voor normale horecagelegenheden.
Dit betekent strenge regels waaraan we als bestuur en als vereniging die bouwt op vrijwilligers nauwelijks aan kunnen voldoen.
Hierbij komt, voor ons als bestuur, een belangrijk punt naar voren. Los van de strenge regels en strenge handhaving, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk wanneer er bij de horeca-activiteiten van het Roode Hooft sprake is van overtreding van de Coronamaatregelen.

Binnen het bestuur hebben wij hierover veel gesproken en gekeken naar de balans tussen hetgeen wel mogelijk is, naar de inspanningen die het zou kosten en naar de risico’s. Hierbij is uiteraard niet alleen naar de bestuurlijke risico’s gekeken, maar ook naar de gezondheid van leden, bezoekers, passanten en vrijwilligers.

Het resultaat van ons overleg is dat wij als bestuur hebben besloten dat Het Roode Hooft alsmede het terras dit jaar dicht blijven. Er zullen dit jaar dus geen horeca-activiteiten plaatsvinden in en/of vanuit Het Roode Hooft. Er zullen ook geen vergaderingen of bijeenkomsten meer plaatsvinden in het clubgebouw. Als de anderhalvemeter maatregel toch van tafel gaat zullen we ons besluit heroverwegen.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Zoals u wellicht al weet is er door ons bij het RIVM geïnformeerd over de activiteiten, waaronder ook de toertochten. Deze kunnen plaatsvinden, mits er wordt voldaan aan de richtlijnen en er een coördinator/aanspreekpunt aanwezig is die de deelnemers kan wijzen op deze richtlijnen.

Vanuit het Watersportverbond is inmiddels duidelijk geworden dat zeilwedstrijden, ook met meermansboten, per 1 juli weer toegestaan zijn ( aan boord geldt niet de anderhalvemeter maatregel, aan de wal blijft die natuurlijk wel van kracht).

Voor toertochten en wedstrijden vragen wij jullie om onze website en de facebookpagina in de gaten te houden.

Wij blijven onze zegeningen tellen en gaan ervan uit dat er binnen afzienbare tijd geen belemmeringen meer zijn voor ons mooie verenigingsleven.

Blijf gezond, pas goed op elkaar en alvast een fijne vakantie(periode).

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van WSV Lauwerszee,

Fred Matthee

Voorzitter a.i.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *