Column vanachter het roer 5 – Gjalt Dupon

Beste mensen,

Hierbij alvast een terugblik op 2018 en een beetje vooruitlopen op de ALV.

Dit jaar staat bij mij te boek als een uitstekend jaar!! Ondanks tegenslag qua beperkingen die me toenemend hinderen bij het zeilen zoals ik dat tot nu toe deed. (Ik had al langer “stenose- en hernia” problemen op meerdere plaatsen in mijn wervelkolom.) Deze klachten verergeren waardoor het varen lastiger wordt. Niet dat ik van plan ben om dit op te geven, maar het noopt me tot zaken slimmer aanpakken: Voorkomen van bovenmatige inspanningen. Zoals bijvoorbeeld het met brute kracht bij de wal trekken als een aanlegmanoeuvre aan hoger wal mislukt, maar er op voorhand ervan uitgaan dat je een spring gebruikt! Die middenbolder vaker gebruiken. Eerder een kleinere fok zetten zodat je minder te buffelen hebt aan de lier! Het vraagt om slimmer varen, een aanpassing die nog niet bij me ingesleten is, maar waar ik niet aan ga ontkomen als ik wil blijven zeilen.

Terugkijkend richting WSV: Het programma van activiteiten raakt goed gevuld. In het bijzonder de “Wedstrijd commissie” heeft er hard aan getrokken; de deelname aan de wedstrijden zit duidelijk in de lift! Voor toervaarders en beginners ligt er een aanbod qua tochten. Hier gaan we mee door. De deelname hieraan moet nog verbeteren, waarschijnlijk is onvoldoende reclame hiervoor gemaakt. Hierover moeten we ons nog bezinnen. Qua lezingen zit nog één en ander in de planning. Overigens lijkt het gepaster om de “Evenementen-cie.” een wat minder hoogdravende naam te geven: Activiteiten commissie, zodat ook lezingen, speeldagen e.d. hieronder kunnen vallen, naast de toertochten. Voorts wordt gedacht aan het doen herleven van een “marktdag voor gebruikte bootspullen”. Eén en ander in samenwerking met het “Roode Hooft”.

Het “Roode Hooft” draait steeds beter! Ook ik ben benieuwd hoe de prijsverlaging heeft uitgepakt richting batig resultaat. Erg blij ben ik met de mogelijkheid cursussen in het clubhuis te volgen. Naar ik hoop gaan we hier volgend jaar mee door! Overleg hierover is gaande met Wilco Braam. Qua bestuur hoop ik dat we verder kunnen gaan met een zich verjongend en uitbreidend bestuur.
Gelukkig heb ben we een aantal mensen bereid gevonden zich hiervoor kandidaat te stellen: Tim Schouwenaar, Hanneke Hinneman als bestuurslid en Marion Weidgraaf- de Bie als secretaris en
bestuurslid. Frans heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen dus zullen we hem gaan missen! Overigens wil Frans nog wel zaken met betrekking tot de externe contacten voor de WSV op zich
nemen. Gezien het aantal van deze contacten vraag ik me af of ook andere leden bereid zouden zijn als vertegenwoordiger van de WSV naar buiten op te treden.

Tot besluit: Het was echt een hele mooie, lange zomer met veel uitgelezen vaarweer! Graag zie ik jullie op de ledenvergadering.

Gjalt Dupon.