Nachtwedstrijd op het Lauwersmeer om de Uilenbokaal

De baan is een ronde om 3 boeien, tegen de wijzers van de klok in. De deelnemers varen het grootste deel van de wedstrijd met alleen het licht van de volle maan. De boeien die verplicht gerond moeten worden zijn door de wedstrijdcommissie verlicht.

Start- en finishlijn: Tussen Kite-La7 en Kite-La5. Starten in ZUIDELIJKE richting. Bij meerdere ronden mag tussendoor de start- en finishlijn niet gepasseerd worden. Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok in): Vo16-B1 (eerste boei na de start), Kite-La5, Kite-La7. Alle markeringen van vaarweg en vaargebied houden aan de juiste zijde.

Starttijd 21:00 GPS-tijd. Finish zo snel mogelijk ná 01:00 uur. In de laatste ronde finishen ná het ronden van boei Kite-La7 (dus finishen tegen de startrichting in). Te vroeg finishen (dwz vóór 01:00 uur) levert een DSQ op. Deelnemers moeten in de laatste ronde de afweging maken tussen even wachten voor de finishlijn, of nog een extra ronde zeilen in de hoop de gemiddelde rondetijd te verbeteren. Finishtijd en aantal ronden zelf noteren en doorgeven in de WhatsApp-groep ‘Lauwerszee zeilen’ of via marifoonkanaal 77. Uiterste finishtijd 02:00 uur.

Briefing op vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd om 20:00 uur in Het Roode Hooft. Deelname €10,00 per schip.