Verslagen toertochten


Verslag van de feestdag WSV Lauwerszee op 31 augustus 2019

Onder haast tropische temperaturen heeft op 31 augustus 2019 de feestdag van WSV Lauwerszee plaatsgevonden. De activiteitencommissie had dit jaar een dijk van een programma neergezet. Om 11.00 uur zat een klas van meer dan 15 vrijwilligers met rode oortjes te luisteren naar juf Hanneke, die het programma opsomde en de ... More

Droogvaltocht met overnachting op het wad op 13 en 14 juli 2019

De activiteitencommissie had in het weekend van 13 en 14 juli 2019 een droogvaltocht met een heuse overnachting op het wad in gedachten. Vrijdagavond de 12-de, palaver in het clubgebouw alwaar Gjalt als een ware Michiel de Ruyter zijn plannen zou tonen op het scherm. Echter de zilvervloot was om 20.00 uur nog in geen ... More

Verslag toertocht naar Ameland op 22 en 23 juni 2019

Het weekend van 22 3n 23 juni stond vanuit de WSV een toertocht gepland naar Ameland, waarbij ervaren watersporters de minder ervaren onder hun hoede zouden nemen. Als een ware admiraal stond Gjalt tijdens het palaver op vrijdagavond voor “zijn” armada. Geduldig legde hij uit dat de zogenoemde Amasusgeul bevaren zou ... More

Verslag droogvaltocht Paessensrede

Afgelopen zondag (22-07-2018) is alsnog de droogvaltocht naar Paessensrede gevaren. Conform opzet waren de” Joppe” en de “Kokmeeuw” al om en nabij zeven uur vertrokken uit de buitenhaven. De overige schepen (“No Worries”,” Koekeloer”, “Atlanta”, “Tantive 4” en “Zeeëend) gingen om 8 uur door de ... More