Woensdagavond competitie WSV Lauwerszee

De woensdagavond competitie wordt op het Lauwersmeer gevaren en
bestaat uit 17 wedstrijden. Je mag vijf wedstrijden aftrekken dus 12
wedstrijden bepalen de einduitslag. Natuurlijk kan je altijd individuele
wedstrijden meezeilen als je geen zin of tijd hebt voor de competitie.

WAC 2021 wordt gevaren van 5 mei t/m 25 augustus

 • We houden de SW-factoren aan zoals die in onze, door de
  wedstrijdcommissie vastgestelde, SW lijst staan.
 • Per wedstrijd kan iedereen zelf bepalen of hij solo vaart of niet en welk
  voorzeil cq speciaal voorzeil hij gebruikt. De SW-factor wordt hierop
  aangepast.
 • De wedstrijdbanen worden op de website geplaatst en in de
  wedstrijdapp: WAC-2021 kaarten A, B, C, D, banen 1 t/m 8.
 • Woensdagmiddag, om 16:00u, maakt de wedstrijdleider via de
  Wedstrijdapp groep bekend welke kaart en routenummer er wordt
  gevaren. Om 19:00u geeft hij dat tijdens de briefing op het water
  nogmaals met eventuele bijzonderheden via kanaal 77 door.
 • Om 19:30u GPS tijd is de start.
 • Bij meerdere ronden mag tussendoor de start- en finishlijn gepasseerd
  worden.
 • Finish: zo snel mogelijk na 20:30u, na het voltooien van een volledige
  ronde(=de vier baanboeien, verplicht en in de juiste volgorde. Te vroeg
  finishen betekent DSQ.
 • De winnaar is de boot met de snelste gemiddelde rondetijd, op basis van
  SW factor.
 • Het is leuk als de deelnemende boten zich woensdagmiddag melden op
  de wedstrijdapp dan kan iedereen zien wie er mee varen.
 • LET OP: alleen de wedstrijdcommissie kan een wedstrijd annuleren bij 7
  Bft of meer, in dat geval zal dit woensdagmiddag rond 14:00u worden
  gemeld op de wedstrijdapp.
 • Puntentelling: Inschatting is dat er max 20 boten meedoen. Per
  wedstrijd worden 20 punten verdeeld. Als er bijvoorbeeld maar 3
  deelnemers zijn, dan krijgen die 20, 19 en 18 punten, enz.
 • Er worden 17 wedstrijden per competitie gezeild, hiervan zijn er 5
  aftrekwedstrijden. De eindstand wordt dus gebaseerd op 12 wedstrijden.
  Bij cancel van een wedstrijd, telt die niet mee; de aftrek blijft 5
  wedstrijden.
 • De wedstrijden staan open voor iedereen, lid of geen lid van onze
  vereniging. Vanzelfsprekend wordt iedereen die geen lid is van harte
  uitgenodigd dit alsnog te worden, dat toont je solidariteit met onze
  vereniging.