Voor- najaarsrace

De wedstrijd wordt gevaren op de Zoutkamperlaag en in het Westgat en staat open voor scherpe jachten, platbodems en multihulls. Voor het berekenen van de uitslag wordt de door de wedstrijdcommissie vastgestelde SW lijst gehanteerd.

We hebben er voor gekozen om bestaande tonnen voorbij de veerbootroute te gebruiken. Er zijn twee banen uitgewerkt: een ronde, en een grote 8. Tijdens de briefing beslist de wedstrijdcommissie welke baan er wordt gevaren. De tonnen van de baan worden op de tijdens de briefing aangegeven wijze gepasseerd, de overige tonnen worden aan de vaarwaterzijde gepasseerd.

Er wordt om 11:00u gestart in de Zoutkamperlaag richting het Westgat. Het gaat er om zo veel mogelijk rondes te varen. Na 15.00u wordt er gefinisht. De boot met de snelste gecorrigeerde gemiddelde rondetijd is de winnaar.

De wedstrijd staat open voor iedereen, lid of geen lid van onze vereniging. Vanzelfsprekend wordt iedereen die geen lid is van harte uitgenodigd dit alsnog te worden, dat toont je solidariteit met onze vereniging.

De briefing is vrijdagavond voor de wedstrijd om 20.00u in het Roode Hooft.
Informatie en inschrijven via wedstrijd@lauwerszee.nl  of via onze
wedstrijdapp. Inschrijfkosten is €10,00 per schip.