20 mijl van Lauwerszee

De baan bestaat uit twee ronden op het Lauwersmeer. Start- en finishlijn (rode lijn) tussen Kite-La7 en Kite-La6. Boeien verplicht te ronden/passeren (aangegeven met een zwarte cirkel in de kaart):

 • • Start Kite-La7 en Kite-La6 in Noordelijke richting
 • • Kite-La2 BB ronden (eerste boei na de start)
 • • VO22 BB passeren
 • • S12 SB ronden
 • • VO22 SB passeren
 • • Kite-La2 over BB ronden
 • • VO22 BB passeren
 • • S12 SB ronden
 • • VO22 SB passeren
 • • Finishlijn tussen Kite-La7 en Kite-La6 passeren in
 • noordelijke richting

Alle markeringen van vaarweg en vaargebied houden aan de juiste zijde.

Starttijd 11:00 GPS-tijd.

Finishtijd zelf noteren en samen met solo/niet solo, gebruikte voorzeil, gebruikte speciale voorzeil,doorgeven in de WhatsApp groep ‘Lauwerszeezeilen’.

Uiterste finishtijd 16.30 uur.

Briefing via WhatsApp groep, laatste update door de wedstrijdleider zondagochtend om 08:00u

Deelname €10,- per schip, te voldoen bij de nazit op hetterras van het Roode Hooft