Nieuwsbrief november 2020

Alweer bijna aan het einde van een bewogen jaar. Een jaar met beperkingen. Een jaar waarin wij allen constant werden herinnert aan onze eigen gezondheid en die van anderen. Een jaar met veel (blijvende?) veranderingen. Het einde van Corona is nog niet in zicht, maar samen blijven wij er iets moois van maken.

ALV

De Algemene Ledenvergadering in april kon niet doorgaan en uiteindelijk die in november evenmin. Wij hebben naar verschillende alternatieven gezocht. Een van de alternatieven hadden wij al uitgewerkt totdat wij als gevolg van de Coronamaatregelen onze koers moesten wijzigen. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de meest minimale variant, namelijk via de mail. Wij hebben een jaarverslag geschreven en decharge gevraagd over de financiën van 2019. De kascommissie die de financiële handel en wandel van het bestuur controleert, heeft een verslag geschreven waarin zij adviseert het bestuur decharge te verlenen. Zij heeft twee adviezen meegegeven. Alle relevante stukken zijn naar de leden gezonden

Wij hebben ongeveer 12 mails van leden teruggekregen. Vrijwel alle leden die gereageerd hebben, hebben ons direct decharge verleend. Een drietal leden wilde aanvullende informatie van ons hebben. Iedereen die ons een mail heeft gezonden, heeft persoonlijk bericht gehad. Daarnaast hebben wij alle mails met de beantwoording vanuit het bestuur in een document gevat en naar alle leden gezonden. Frans Bakker is bereid geweest om als Japie Krekel (oftewel ons geweten) te fungeren. Frans, hartelijk dank daarvoor!

Nieuw kascommissielid

In onze ALV mail hebben wij gevraagd om een nieuw kascommissielid. Carmen Koenen en Yvonne de Wit hebben de financiën van 2019 doorgelicht. Carmen is statutair aftredend en Yvonne de With blijft nog een jaar deel uitmaken van de kascommissie. Voor financiële verantwoording over 2020 hebben wij nieuw kascommissielid mogen begroeten, namelijk Annet Buitenweg. Daarnaast heten wij Bart Verburg welkom als reservekascommissielid.

Jaarprogramma 2021

Het bestuur is samen met een aantal commissies al bezig geweest met de voorbereiding voor het programma van 2021. Wederom kunnen wij gezamenlijk weer een goed gevuld en rijk geschakeerd programma aanbieden aan de leden. Wij hopen natuurlijk het komende jaar op een geweldige opkomst, mits de Corona maatregelen het toestaan natuurlijk…

Jaarboekje

De jaarboekcommissie is ook al weer een tijdje druk bezig met het samenstellen van een jaarboekje. Het thema is: Bijzonder jaar. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in de vorm van een verhaal(tje) of foto’s aan te leveren bij de jaarboekcommissie. Dit kan tot uiterlijk 1januari 2021 en via jaarboek@lauwerszee.nl

Fotowand

Dit jaar blijft de fotowand in principe intact. Vrijwel direct nadat de fotowand was ververst werd Het Roode Hooft gesloten en heeft vrijwel niemand daardoor van de wand kunnen genieten. Voor enthousiast leden die kun kiekje willen delen of de suggestie willen doen deze een plaats te geven op de fotowand kunnen deze zenden naar; foto@lauwerszee.nl. De foto mag ook aansluiten bij het thema voor het jaarboekje 2021: Bijzonder jaar.

Gewijzigd beleid voor inzet van de KNRM

Of dit onderwerp in onze nieuwbrief thuis hoort is steigerpraatwaardig. Toch willen wij jullie het gewijzigde beleid met betrekking tot de inzet van de KNRM niet onthouden.

Per 17 augustus 2020 is de alarmering van KNRM-reddingsboten door de Kustwacht gewijzigd. De Kustwacht kan voortaan worden beschouwd als een 112-centrale voor noodgevallen. Wie in nood verkeert of in gevaar is, kan de kustwacht altijd bellen of aanroepen en de KNRM laten varen. De Kustwacht coördineert alle noodoproepen voor hulp op het water, maar niet meer de pechhulp. Wie pech heeft op het water, maar niet in gevaar is, moet voortaan zelf de KNRM bellen of een andere hulpverlener. De Kustwacht gaat voor pechhulp niet meer alarmeren.

De KNRM kan dus nog steeds om hulp worden gevraagd en blijft ook graag helpen. Maar de hulpvrager moet daarvoor zelf contact opnemen met de KNRM alarmcentrale via de KNRM app op de smartphone of telefonisch via 0592-390451 (bron: KNRM, oktober 2020)

Drijvende steigers

De D en E steigers zijn verwijderd en op dit moment liggers de nieuwe steigers al op hun plaats.
Kijk als je in de haven bent ook even naar de mooie nieuwe steigers die op dit moment worden gebouwd. Echt de moeite waard.

Geplande activiteiten

 • Vanaf 28 november 2020 tot en met 27 februari 2021: wedstrijdzeilen wintercompetitie op het Lauwersmeer
 • 10 januari 2021 om 12.00 : Nieuwjaarsbijeenkomst (gezamenlijk georganiseerd door stichting Noordergat en WSV Lauwerszee)
 • 24 januari 2021 om 14.00 uur: koffiemiddag in Het Roode Hooft
 • 12 februari 2021 om 20.00 uur: Valentijnsdagactiviteit; liefde voor je boot 
 • 21 februari 2021 om 14.00 uur: koffiemiddag in Het Roode Hooft
 • 6 maart 2021 om 11.00 uur: vaste liggersbijeenkomst Noordergat
 • Wilko Braam van Neptunamor heeft weer een mooi cursus programma samengesteld.
  Doe ook mee. Vergroot je kennis en kunde op en over het water.
  Met elkaar leren is ook nog eens gezellig bovendien heb je altijd wel een medewatersporter om nog eens navraag te doen. Kennis is immers ook een stukje veiligheid. Ook daar zijn wij als vereniging voor.

De 2021 agenda van Het Roode Hooft staat ook online. Wil je weten of er b.v. plek is om met je commissie te vergaderen of weten wanneer er een tocht gepland staat. Kijk op: agendaroodehooft.jouwweb.nl
Een plaats op de agenda kun je reserveren door een mailtje te sturen naar: roodehooft@lauwerszee.nl

Tenslotte wensen wij jullie alvast fijne feestdagen. Blijf gezond allemaal en pas goed op elkaar.

Hartelijke groet,

Het bestuur van WSV Lauwerszee