Voor- najaarsrace

De wedstrijden worden gevaren op de Zoutkamperlaag en in het Westgat en staat open voor scherpe jachten, platbodems en multihulls. De Voorjaarsrace is in mei, de najaarsrace in september. Voor exacte data bekijk de kalender voor de wedstrijden op deze link. Voor het berekenen van de uitslag wordt voor scherpe jachten en platbodems de SW-factor gehanteerd en voor de multihulls de Texel-yardstick.

We hebben er voor gekozen om bestaande tonnen voorbij de veerbootroute te gebruiken. Er zijn twee banen uitgewerkt: een ronde, en een grote 8. Tijdens de briefing beslist de wedstijdcommissie welke baan het wordt. De tonnen van de baan worden op de tijdens de briefing aangegeven wijze gepasseerd, de overige tonnen worden aan de vaarwaterzijde gepasseerd.

Er wordt om 11:00u gestart in de Zoutkamperlaag richting het Westgat. Het gaat er om zo veel mogelijk rondes te varen. Na 15.00u wordt er gefinisht. De boot met de snelste gecorrigeerde gemiddelde rondetijd is de winnaar.

De wedstrijd staat open voor iedereen, lid of geen lid van onze vereniging. Vanzelfsprekend wordt iedereen die geen lid is van harte uitgenodigd dit alsnog te worden, met alle voordelen van dien.

Briefing op vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd om uiterlijk 20:00u via de WhatsApp groep Lauwerszee zeilen.
Laatste update door de wedstrijdleider zaterdagochtend om 08:00u

Informatie en inschrijven via wedstrijd@lauwerszee.nl  Inschrijfkosten is €10,00 per schip.