Valkzeilen “De Slach om het Roode Hooft”

Op woensdagavond 18 en 25 april, 9 en 16 mei 2018 vanaf 18.30 uur wedstrijden valkzeilen "De Slach om het Roode Hooft" vanaf zeilschool De Lauwer.
Aanmelden en informatie via wedstrijd@lauwerszee.nl De kosten van € 10,00 per persoon kun je voldoen bij het palaver voor iedere wedstrijd om 18.30u op de zeilschool. De wedstrijden staan open voor zowel leden van de WSV Lauwerszee als voor niet-leden. De speciale wedstrijdbepalingen en een tekening van de wedstrijdbaan staan hieronder.
Na afloop volgt - onder genot van een drankje - in het Roode Hooft de bekendmaking van de uitslagen.

Lokale Wedstrijdbepalingen wsv Lauwerszee “De Slach om het Roode Hooft”.

 1. De organisatie is in handen van de wedstrijdcommissie van de wsv Lauwerszee.
 1. Samen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB) van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 – 2016 (RvW) vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) de wedstrijdbepalingen.
 1. Het palaver is om 19.00 uur bij de steiger van zeilschool De Lauwer. Na afloop is de bekendmaking van de uitslag in het Roode Hooft.
 1. De schepen worden gehuurd van zeilschool De Lauwer tegen gereduceerd tarief en worden middels loting verdeeld. Het is niet toegestaan extra uitrusting en of materialen mee aan boord te nemen en te gebruiken. Er mogen geen andere zeilen dan de aanwezige zeilen gebruikt worden.
 1. Mededelingen en eventuele wijzigingen op de wedstrijdbepalingen kunnen tijdens het palaver worden gegeven. Ook wordt tijdens het palaver aangegeven of er een rif moet worden gestoken.
 1. Boten die niet binnen 15 minuten van de 1e finishen krijgen de score DNF (niet gefinisht).
 1. De punten van de wedstrijden worden opgeteld en daaruit wordt de eindscore gemaakt. De 1e plaats is 0,9 punten, de 2e plaats 2, de 3e plaats 3, de 4e plaats 4 enzovoort.
Bij een gelijke stand in de einduitslag bepaald de slechtste uitslag wie verliest. Bij voldoende deelname krijgen de 1e, 2e en 3e plaats een medaille, bij geringe deelname kan dit alleen de 1e en 2e plaats zijn of alleen de 1e plaats.
 1. Er worden per wedstrijdavond tenminste 2 manches gevaren van max. 45 minuten.
 1. Er wordt gevaren op het meer voor het Roode Hooft en de zeilschool.
 1. De baan is in principe zoals hieronder staat aangegeven als “baan voor verenigingscompetitie”. Op het palaver wordt de uitgelegde baan toegelicht. De baan wordt gemarkeerd door 3 uitgelegde boeien.
 1. De startprocedure wordt bij het palaver aangegeven. In afwijking van hetgeen bij het regelement van het verenigingszeilen geldt, zijn hier de start en wedstrijd signalen uitsluitend geluidsignalen. In afwijking, van hetgeen op de startprocedure vermeld staat, geld dat wanneer een boot doorvaart na een valse start deze in de uitslag van de wedstrijd als laatste geklasseerd wordt.
 1. Voor alles geldt dat er voorzichtig met de boten wordt gevaren zodat er geen schade aan de boten ontstaat. De schipper van de boot is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het varen. Meldt vooraf aan de wedstrijdleider bij het optuigen als er iets met de boot niet in orde is om discussie achteraf te voorkomen. Niet gemeld vooraf betekent dat de boot in goede staat is meegenomen. Voor alles geldt goed zeemanschap en een plezierige avond voor allen.
 1. NB. Daar waar dit van toepassing is dient het vorenstaande als aanvulling en of wijziging op het SWB en RvW te worden gelezen.
Terug naar Wedstrijdzeilen
Bijlage wedstrijdbaan.
Terug naar Wedstrijdzeilen