Tet Loos-Kroeger

profileimage
Mijn naam is Tet Loos -Kroeger.
Momenteel nog lid van Roode Hooft-commissie (clubhuiscommissie)
Wij wonen aan boord van onze motorboot Kurnia aan steiger G .
Wij varen niet meer, maar genieten volop van het leven op de jachthaven en de
aktiviteiten in het clubhuis.
 
Tet heeft sinds 1982 in het bestuur van de “Clubhuiscommissie” (toen nog gehuisvest in het clubschip) gezeten, later werd het ondergebracht in ons huidige clubgebouw Het Roode Hooft.  Zij verrichtte er diverse hand-en spandiensten, zoals het werven van vrijwilligers voor de bardiensten, ze indelen en de lijst typen met de diensten, zodat iedereen kon zien wie er wanneer dienst had.
 
Tet deed ook alle lopende zaken betreffende het schip/huis, zoals bv. de voorraden controleren, bestellingen doen en in ontvangst nemen, voor eventuele werklui, bierwacht of wie dan ook de deur openen, de vloeren schoonmaken, sleutels verstrekken indien nodig, voor vergaderingen de kachel op tijd aansteken en het koffieapparaat aanzetten.