Martin Loos

profileimage
Martin heeft vele jaren in het bestuur van de vereniging WSV Lauwerszee gezeten.
Ook heeft hij het jeugdzeilen geïnitieerd waar, naast de kinderen van de leden, ook de plaatselijke jeugd van Eenrum tot Dokkum welkom was.
Vanuit de wedstrijdcommissie, waar hij deel vanuit maakte, heeft hij aan de wieg gestaan van de CAMR die in 1982 zijn eerste editie beleefde.
Verder hebben veel leden het navigeren van hem geleerd. Vaarbewijs 1 en 2, Kustnavigatie en Marifoondiploma konden worden gehaald.
Daarnaast maakte Martin zich sterk voor het ‘Fonds vervanging Clubschip’, het geld dat daarin kwam was bedoeld voor ooit het bouwen van een clubhuis. Toen de CAMR een stichting werd, zijn de tot dan toe verdiensten bijvoorbeeld in dat fonds gestort. 
 
Door Louwrens Timmer, werd Martin gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de NNWB. Daar behartigden beiden de belangen van onze vereniging. Dat kon Martin daarna nog beter doen in de WaddenAdviesRaad waar hij vanuit de NNWB de vertegenwoordiger was. Dit werd een nationale én internationale club met als doel de belangenbehartiging voor de recreatievaart op het Wad en de Noordzee.
Daarna ging de WAR verder onder de naam Waddenforum met als standplaats Wilhelmshaven waar nog meer belangenbehartigers aan deelnamen.
De NNWB ging uiteindelijk op in de KWSV en Martin Loos heeft ook daar onze belangen kunnen blijven behartigen totdat Janny du Bois het van hem heeft overgenomen.