Louwrens H. Timmer

profileimage
Louwrens Timmer is vele jaren bestuurslid van onze vereniging geweest. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de NNWB.
 
Maar Timmers grootste verdienste zit toch in zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van onze Jachthaven Noordergat.
Onze vereniging is in 1966 opgericht in Zoutkamp voor de afsluiting van de Lauwerszee. Louwrens kwam in 1968 in de jachthavencommissie die zich bezig moest gaan houden met het vinden van een jachthaven in het nieuwe Lauwersmeer. Dankzij de bemoeienissen van RWS kon de oude caissonhaven tot jachthaven worden omgebouwd. Van de Gemeente Ulrum moest er een Stichting Jachthavens komen en Louwrens Timmer werd daarvan de voorzitter. Het feit dat hij in beide besturen zat bevorderde de communicatie tussen deze twee belanghebbenden, de Stichting en de Vereniging. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de aanschaf van het Clubschip, ons eerste clubonderkomen. 
Toen Louwrens Timmer in 2001 aftrad als voorzitter van de Stichting lagen er 350 schepen in de haven en was bijna iedere ligger lid van de vereniging.