Ereleden

De volgende personen zijn onze ereleden.

Louwrens H. Timmer

erelid
Timmers grootste verdienste zit toch in zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van onze Jachthaven Noordergat. Onze vereniging is in 1966 opgericht in Zoutkamp voor de afsluiting van de Lauwerszee. Klik op foto voor meer info.

Martin Loos

Erelid
Martin heeft vele jaren in het bestuur van de vereniging WSV Lauwerszee gezeten. Ook heeft hij het jeugdzeilen geïnitieerd waar, naast de kinderen van de leden, ook de plaatselijke jeugd van Eenrum tot Dokkum welkom was. Klik op foto voor meer info.

Tet Loos-Kroeger

Lid Roode Hooft-commissie en Erelid
Tet heeft sinds 1982 in het bestuur van de "Clubhuiscommissie" (toen nog gehuisvest in het clubschip) gezeten, later werd het ondergebracht in ons huidige clubgebouw Het Roode Hooft. Zij verrichtte er diverse hand-en spandiensten, zoals het werven van vrijwilligers voor de bardiensten. Klik op foto voor meer info.