Borkumrace 2018
De Borkumrace heeft al een lange traditie in de vereniging, een middellangeafstandsrace naar Duitsland! Dit is de ene keer vechten tegen stroming met weinig wind, een andermaal ruimschoots onder spinakker oostwaarts denderen! De laatste jaren is er een nieuwe traditie ontstaan, namelijk dat de dag vaak wordt afgesloten met een spontaan gemeenschappelijk etentje in het restaurant op de haven. Een mooie afsluiting van een bijzondere zeildag! Op de zondag gaat ieder zijn eigen weg; sommigen gaan via het Wad of de Noordzee terug naar huis, en anderen de Eems op, richting Delfzijl of verder. Omdat het Huibertgat erg onbetrouwbaar is geworden en zeker bij de combinatie van wind tegen stroom erg onplezierig kan worden, hebben we besloten voortaan de Westereems te nemen. Veiligheid staat ook bij ons voorop! Er wordt meestal zonder startschip gestart vanuit de Oort, als het tij ongunstig is ook wel eens bij de Engelsmanplaat. De precieze startlijn, starttijd(afhankelijk van het tij) en overige informatie wordt medegedeeld tijdens de briefing, op vrijdag 15 juni 2018 om 20:00 uur in het Roode Hooft. De finish is op de Oude Eems, dus riskante capriolen bij de Fisherbalje zijn hierbij niet meer nodig. Finishtijd wordt door de bemanning doorgegeven aan de commissie op een van de deelnemende schepen. De uitslag wordt s’ avonds in de grootste kuip (bij veel deelname op de steiger) bekend gemaakt. Een race voor doorzetters die erg veel voldoening geeft als gefinisht is! Informatie en opgeven via wedstrijd@lauwerszee.nl . Inschrijfkosten €10,00 per schip.                              Terug naar wedstrijdzeilen.