Toertocht 2 Ameland

22-23 juni, za/zo

Ook deze tocht is gericht op beginnende wadvaarders, de uitdaging zit in de passage van onbetond vaarwater waaronder de “”Amasusgeul”.

Relevante data: HW Lauwersoog 14.34 uur NAP +112 cm, HW Nes 14.14 uur NAP+113. De volgende
dag (Zondag) HW Lauwersoog 15.11 uur NAP+106, HW Nes 14.45 uur NAP +107

PALAVER: Voorgaande avond, Vrijdag 21 Juni 2019 om 20 uur in het Roode Hooft.

Alwaar routebespreking. Afhankelijk van aantal en diepgang van deelnemende schepen en niet te vergeten: HET WEER, kunnen we kiezen voor een route door de “Amasus geul” grofweg van de Fw5,
min of meer rechtstreeks aansturen op de punt van Holwerd. Diepte 120 cm boven LAT, Mogelijk moet daar op de motor gevaren worden, waarna de route van de veerboot Holwerd-Ameland gevolgd wordt tot de VA 33, waar we weer een stuk kunnen afsteken, waarna we bij de VA19 weer
in betond, en wat ruimer water komen . Ook bij de aanloop naar Nes (Ameland) kunnen we een stuk afsteken. Afsteken natuurlijk altijd op eigen risico, afhankelijk van eigen individueel inzicht. (diepgang? op tijd?). Het getij is afnemend d.w.z. de komende dagen neemt de omvang van de rijzing
af; er komt minder water! Als u vast komt te zitten dan kan dit wel eens lang duren! NB: Voor vroege vogels is zaterdagochtend het benutten van afgaand water een optie, gevolgd door een tijstop (koffie en vroege lunch) in de Paesens Rede tot latere zeilers en/of opstomers zichtbaar worden vanaf
Lauwersoog. U moet dan wel Vrijdag voor het palaver door de sluis en meren in de buitenhaven. Voor het palaver moet u dan een stukje lopen. Op het palaver worden keuzes duidelijk: Afhankelijk van ervaring, interesse’s en aantal deelnemers kan ook voor de betonde geul gekozen worden. Eventueel kunnen beide opties dan gevaren worden. Dat betekent dat de deelnemers evt.gesplitst varen.

Vertrek: 10.00 uur door de sluis; 10.30 uur uit de buitenhaven. Ongeveer anderhalf uur later zijn we op Paesensrede, weer anderhalf uur later bij de Fw5. Uiterlijk 1 uur voor HW kunnen we nog gaan afsteken via de “Amasus geul”, gezien het afnemende tij, is het beter 1/2 uur meer speling aan te
houden. Nog voor HW bereiken we dan, bij Holwerd, weer diep water. Zonder verdere (diepte) problemen kunnen we verder de geul volgen, tot de haven van Ameland. Met name het eerste stuk van de vaargeul vanaf Holwerd is nauw! Het is belangrijk daar niet dicht opeen te varen, houd ruime afstand van elkaar zodat gelegenheid ontstaat om, indien nodig, uit te wijken voor de veerboot! Omstreeks hoogwater is er voor ons voldoende diepte net buiten de tonnenrij.

Retourtocht naar eigen inzicht, dan wel kiezen om bv via de Blauwe Balg verder te gaan richting Terschelling. Indien gewenst kunnen we de retourtocht doorspreken. Eén en ander te regelen op het palaver vooraf of/en in het restaurant bij de haven van Ameland. We stellen voor daar gezamenlijk te
eten. ’s Avonds om 19 uur lijkt een goed haalbare tijd! Indien we, bij het Palaver vooraf, daartoe besluiten moeten we uiterlijk vrijdagavond reserveren!

NB: Kielschepen en motorboten kunnen ook meedoen met deze waddentocht! Uiteraard mits beperkte diepgang en “Waddenzeewaardig”. Mocht u aan de zeewaardigheid van uw schip twijfelen; laat dat weten! Er zijn altijd ervaren WSV leden bereid hierin advies te geven! Onverminderd geldt daarbij: Meevaren is altijd uw eigen verantwoording! WSV Lauwersoog wil niet aansprakelijk zijn!

Aanmelden kan bij Gjalt Dupon via mail: Lauwerszeeeend@ziggo.nl Uiterlijk, in persoon, tijdens het
voorafgaande palaver.