Toertocht Borkum

DE TOERTOCHT VAN 9 AUGUSTUS IS AFGELAST IVM VERWACHTE HARDE WIND

Een pittige tocht; niet geschikt voor een eerste kennismaking met de Waddenzee. Daarvoor zijn onze andere toertochten meer geschikt. Voor begeleiding, in directe nabijheid van meevaarders, is hij te lang; door onderlinge snelheidsverschillen zullen de deelnemers vrij ver uit elkaar komen te liggen.
PALAVER, OP DONDERDAGAVOND 8 AUGUSTUS OM 20 UUR IN HET ROODE HOOFT.
Voor de duidelijkheid: Deze tocht gaat over het Wad naar Borkum. Natuurlijk geld voor alles: Mits de omstandigheden dat toelaten!!!! Bij Oostelijkewind; dus verlaging van de waterstand, gaat het hele verhaal mogelijk niet door. Immers: Niet bezeild en er dreigt dan onvoldoende waterdiepte. Ruige weersomstandigheden geven ook aanleiding tot aflasten. Op het palaver kan eventueel een alternatief worden aangeboden.
RELEVANTE DATA: EEN NORMALE GETIJOMVANG, Het is zes dagen na springtij. HW Eemshaven NAP+121 om 18.45 uur, LW Eemshaven NAP-125 om 01.06 uur, HW Lauwersoog NAP +105 om 17.55 uur.
PLAN: Vertrek 14.00 uur, vanaf de binnenzijde van de Robbengatsluis. Na de schutting even wachten op eventuele deelnemers die niet met deze schutting meekonden. Daarna Oostwaarts (min of meer) de betonde geulen volgend passeren we de verschillende ondieptes op de route. Als, bij vertrek, alles zeer vlot verloopt, moeten we mogelijk voor de eerste ondieptes even wachten op voldoende water. In één tij is Borkum goed bereikbaar mits u een minimumsnelheid van ongeveer 5 knopen over de grond aanhoudt. Rond 19 uur komen we aan in Borkum. Dat is ruim voor zonsondergang. De eerste jachthaven die je bij de aanloop van Borkum ziet is “Port Henri”. Deze haven verkeert in deplorabele toestand! Beter is door te varen naar de “Schutzhafen” waar bij pier 1 faciliteiten voor jachten zijn. We kunnen elkaar wel ‘s avonds bij “Marina Port Henri” treffen en met z’n allen in het havenrestaurant “Bahlmann” ter tafel gaan. Natuurlijk gewoon voor eigen rekening! Daarbij zijn de plannen voor de terugreis te bespreken.
NB: DE MÖWENSTEERT, de ondiepte in het midden van de Eems. Komend uit het Ra is die, na even Noord te zijn gegaan, dwars over te steken, althans waar die voldoende diep is, bij NB: RUSTIGE OMSTANDIGHEDEN!!!!!! Als de wind aantrekt is deze bank berucht om zijn grondzeeën. We raden omvaren om de Noord aan, tenzij u, bekent bent met de omstandigheden, en dit eerder zo heeft gevaren. Voorts: Bij WIND TEGEN STROOM is de Eems snel een onaangenaam vaarwater, de stroomsnelheid is fors. Hekgolven van zeeschepen kunnen daar nog een schep bovenop doen. Ook de UITSTROOM van de FISHERBALJE is vermeldenswaard, voorts is een waarschuwing op zijn plaats voor de NOORDELIJKE LEITDAMM (Bühne) en de tegenoverliggende plaat RANDZEL. Wees daar ook bedacht op een DWARSSTROOM. Raak niet verzeild tussen de West-kardinale boei en de Leitdamm. De ideale tijd, theoretisch, om de Eems te bevaren is rond de kentering van laagwater, alleen kun je dan niet het Wad op! Dan moet je beschut ergens een tij-stop kunnen maken, bijvoorbeeld op het ‘Ra-wadje”, en na enkele uren verder varen.

TERUGTOCHT; HIERBIJ ZIJN VARIATIES MOGELIJK:

OVER DELFZIJL: VERTREK ZATERDAG 10 AUGUSTUS
LW Eemshaven is 13.30 uur, als u om één uur voor de kentering vertrekt, heeft u al snel een fikse stroom mee tot Delfzijl. Vervolgens binnendoor naar Groningen en Lauwersmeer, Dit lukt niet in één dag; u zult een stop moeten maken in Delfzijl of Groningen. Zondag de reis vervolgen naar het Lauwersmeer. Deze route is aan te bevelen bij harde westelijke wind.
OVER DE NOORDZEE: Dit valt buiten een waddentocht. Het is wel een mogelijkheid, maar de details daarvoor zijn niet uitgewerkt.
OVER DE WADDEN: Het leuke hiervan is dat je de Zaterdag kunt besteden aan eilandverkenning. Het vertrek valt dan op Zondag. De weersomstandigheden moeten daarvoor wel meezitten! Het eerste hoogwater verdient aanbeveling qua planning maar….: Het Ra is bevaarbaar van 6 tot 10 uur, als je zo vroeg mogelijk het wad op wil om in één tij naar Lauwersoog te varen dan moet om ongeveer half vijf vertrokken worden. HW Borkum valt om 08.20 uur. Dat betekend dat we dan in het felst van de vloedstroom op de Eems zitten!! Alleen als het weer meewerkt verstandig. Iets later vertrekken d.i. een uur voor HW (07.20 uur), geeft minder kans op ongemak mbt de oversteek van de Eems. Daar staat tegenover dat thuisvaart in één tij w.s. niet gaat lukken. Onderweg zal een tijstop gemaakt moeten worden. Waarschijnlijk op het Hornhuizerwad.

EEN TWEEDE MOGELIJKHEID IS ZATERDAGMIDDAG AL VERTREKKEN UIT BORKUM:
Hierbij valt vertrek uit Borkum op ongeveer 18.00 uur. Het Ra is bevaarbaar vanaf ongeveer 17.15 uur, maar omdat we niet te vroeg aan moeten komen op onze bestemming vertrekken we iets later. Daarna via de ZuidOostLauwers doorvaren naar het Pieterburenwad, in de Spruit afbuigen naar het noorden, later ter hoogte van de SP 15, de doorsteek in westelijke richting maken naar de Eilanderbalg, Afhankelijk van omstandigheden ankeren/droogvallen in de Eilanderbalg tussen EB 18 & EB 20 (rode tonnen) of doorvaren naar de Schildersron en daar de nacht doorbrengen. HW Eemshaven is om 19.55 uur, LW Eemshaven is om 02.16 uur. ‘sNachts zal men voor een groot deel vast liggen en dus rustiger kunnen slapen.
De volgende dag via de Eilanderbalg weer richting Lauwersoog. vertrek zal omstreeks 7 uur moeten liggen. De Eilanderbalg is bevaarbaar van 07.05 uur tot 08.58 uur, HW ter plaatse is 08.05 uur. (Uitgaand van 1 meter diepgang, dieper stekende schepen zullen w.s. moeten omvaren door de Spruit.) Als u dit te vroeg vindt, het volgende tij geeft iets meer water, daarbij een bevaarbaarheid van de Eilanderbalg van 19.18 uur tot 21.51 uur. Echter, u kunt dan niet meer door de sluis naar het Lauwersmeer, moet overnachten in de buitenhaven of op Schiermonnikoog. Schiermonnikoog is aan te lopen tot ongeveer 22.30 uur. NB: Dan is het inmiddels donker!
Een wedstrijdelement kan ingebouwd worden bij eventuele interesse hierin van deelnemers. Eén en ander af te spreken op het palaver, donderdag 8 augustus 20 uur in het “Roode hooft”.
In principe kunnen ook ondiepe kielschepen mee varen! alleen zal dan op enige afstand geankerd moeten worden dan wel van wadsteunen gebruik gemaakt moeten worden. Natuurlijk zijn ook motorboten welkom!