Aanmelden als lid

    De contributie bedraagt € 45,-. Hiermee ben je automatisch lid van het Watersportverbond. De voordelen van dit lidmaatschap vind je op de website van het Watersportverbond die je via een link op onze site kunt bereiken. Indien in het gezin al iemand lid van de WSV Lauwerszee is, kunnen huisgenoten (wij noemen dat Kajuitdeurdelers) tegen een gereduceerd tarief lid worden van de vereniging voor € 22,50 per jaar. Kajuitdeurdelers hebben dezelfde rechten, zoals stemrecht, als gewone leden.
    Voor jeugd tot en met 18 jaar geldt het jeugdtarief van € 12,50 per jaar.

    Na aanmelding van het lidmaatschap ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging en de factuur met betaalgegevens.

    Toestemming vermelding van NAW gegevens in jaarboekje