Nieuwsbrief april 2021

Eind april alweer. Ondertussen raken de boxen alweer aardig gevuld en is er weer reuring in de haven. Veel liggers zien wij klussen aan hun schip. Ook zien wij de leden vanuit hun winterligplaats weer naar het Lauwersmeer varen. Domicilikeuze: jachthaven Noordergat. Geweldig fijn om veel mensen weer te zien en te spreken na de winterperiode!

Voorjaars ALV

Op 2 april 2021 heeft de voorjaars ALV plaatsgevonden via Zoom. Onze host en tevens nieuw bestuurslid was Astrid Niersman. Zij heeft alles in goede banen geleid. In totaal hebben 23 leden zich opgegeven. Het uiteindelijke aantal deelnemers aan de ALV bedroeg uiteindelijk 17. Reacties die ons hebben bereikt waren allemaal positief. Uiteraard is dit mooi te horen, maar wij hopen toch echt weer op een fysieke ALV in november!

Bestuur

In de voorjaars ALV is Jeannette Kok benoemd tot voorzitter van onze WSV. Hans Postema gaat voor nog een periode als penningmeester en Astrid Niersman is toegetreden tot het bestuur als algemeen lid. Gertrud Boelens completeert ons kwintet als aspirant bestuurslid. Wij zijn weer compleet en kunnen de koers uitzetten met de wind in de zeilen. Wij hebben er zin in.

Contributie

Tussenstand met betrekking tot de contributie. Vrijwel alle leden hebben de contributie betaald. Voor degene die hier nog niet aan toe zijn gekomen, verzoeken wij jullie nog even de mailbox te checken en de nota alsnog te voldoen. Na het verzenden van de nota heeft onze penningmeester een herinneringsnota gestuurd.

Douwe en Trynke

Na de zomer wordt afscheid genomen van Douwe, onze havenmeester, dan wel opzichter en bij de Marine de Schout bij Nacht genoemd. Zijn “Rakker” beter bekend als Jan blijft als assistent havenmeester in functie. Douwe en Trynke gaan van hun welverdiende pensioen genieten. De nieuwe Schout bij nacht en zijn viceadmiraal zijn respectievelijk Klaas Jenne en Anneke. Wij heten hen van harte welkom en gaan uit van een fijne respectvolle samenwerking. Driemaal Hoera!!!

Schietoefeningen Marnewaard

In het tweede kwartaal van 2021 worden weer schietoefeningen gehouden. Er wordt dan met scherpe munitie geschoten en er zal een onveilige zone worden ingesteld. Daarbinnen mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden. De Dijkweg en een deel van de Waddenzee mogen niet worden betreden en bevaren. De schietoefeningen vinden plaats van 8.00 uur tot 23.00 uur. Hieronder staat een rooster met de data vermeld.

Week1e schietdaglaatste schietdag
2017 mei 202121 mei 2021
237 juni 202111 juni 2021
2521 juni 202125 juni 2021

Commissies

Het bestuur heeft inmiddels met een afvaardiging van alle commissies gesproken. Over en weer zijn ideeën uitgewisseld en daar waar nodig worden de commissies geholpen door het bestuur. Wij hebben deze overleggen als zeer positief ervaren. Na afloop hebben de afgevaardigden een fles wijs, paaseitjes en een kaart voor de commissieleden meegekregen van het bestuur als dank voor hun inzet.

Snertdag

Op 27 maart is snert en vegetarische soep uitgedeeld aan leden van onze vereniging die aan het klussen waren, een wedstrijd wilden zeilen of die gewoon zin hadden in een kop gratis soep. Gelukkig hadden de drie scheepskoks niet voor niets hun best gedaan. Ongeveer 60 leden lieten zich de soep goed smaken!

Clubgebouw Het Roode Hooft

Het Roode Hooft is aangemerkt als sportkantine. Helaas kunnen wij daardoor nog steeds niet open. Dat geldt ook voor het terras. Uiteraard hopen wij snel op betere tijden.

Uit de kast van het Roode Hooft

Nu ons clubgebouw nog niet open is kan iedereen die toch graag wat boeken mee wil op reis en zijn of haar reis wil voorbereiden bij ons terecht via: www.uitdekastvanhetroodehooft.jouwweb.nl
Daar lees je precies hoe het werkt.

Culinaire droogvaltocht van 25 april 2021 verplaatst naar 8 mei 2021

Op 8 mei 2021 vindt een culinaire droogvaltocht “Oesters op laag water” plaats onder leiding van Bernard en Jeannette Kok van de Kokmeeuw. Vertrek uit de haven om 08.30 uur. Gezien het programma moet rekening worden gehouden met de openingstijden van de sluis. Deze wordt tot 20.00 uur bediend. Anders dient men af te meren in de buitenhaven. Je kunt je voor deze prachtige droogvaltocht opgeven via: activiteiten@lauwerszee.nl

Jaarboekje met een attentie van het bestuur

Chapeau! De jaarboekcommissie heeft weer voor een prachtig jaarboekje gezorgd. Deze zijn inmiddels verspreid onder de leden die de contributie hebben betaald. Bij het jaarboekje is een verenigingsvlaggetje ingesloten. Als bestuur willen wij in deze tijd meer kleur in de haven en rekenen op jullie medewerking om het verenigingsvlaggetjes in de mast te hijsen.

Het nieuwe vaarseizoen is begonnen. Volle kracht vooruit. Hopelijk krijgen wij de wind, de stroom en het tij mee en kunnen wij samen weer in volle omvang genieten van de watersport, alle activiteiten en de jachthaven.

Blijf gezond en pas goed elkaar!

Hartelijke groet,
Het bestuur van WSV Lauwerszee