Nieuws inzake ALV 2020

In de nieuwsbrief van september hebben jullie kunnen lezen dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 november 2020 op een andere locatie doorgang zou vinden. Alles leek in kannen en kruiken, totdat de nieuwe maatregelen van het kabinet ons de wind uit de zeilen nam. De ALV kan helaas niet doorgaan zoals wij het graag hadden gezien. Wij vinden echter dat de leden recht hebben op een ALV, in welke (geminimaliseerde) vorm dan ook.

Daarom hebben wij besloten dat de ALV via de mail gaat plaatsvinden. Drie weken voorafgaand aan de ALV van 27 november 2020 ontvangen alle leden een mail met daarin het jaarverslag, de financiële verantwoording en de begroting voor 2021. Ook zullen wij jullie in dezelfde mail informeren over het verdere proces.

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat wij met de wijze waarop de ALV plaatsvindt, een niet alledaagse koers varen, gaat de gezondheid van een ieder en de naleving van de coronamaatregelen bij ons absoluut voorop.
We rekenen daarom op jullie begrip en hopen op een grote ‘digitale opkomst’.

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Hartelijke groet,

Het bestuur van WSV Lauwerszee