Nieuwsbrief WSV

Beste leden van WSV Lauwerszee,

Naar aanleiding van de nieuwste richtlijnen omtrent het coronavirus, geven we u hierbij een overzicht met de huidige mogelijkheden die wij hebben als vereniging.

Het Roode Hooft

Ons clubgebouw valt onder de zogenoemde sportkantines. Tot 1 september 2020 mogen in Het Roode Hooft geen (horeca)activiteiten plaatsvinden. Ook het terras valt onder deze beperkingen en is permanent gesloten.

Wedstrijdzeilen

Alle wedstrijden komen te vervallen, tot tenminste 1 september 2020.

Activiteiten

De toertochten kunnen onder bepaalde voorwaarden in verenigingsverband worden georganiseerd. Aan deze voorwaarden kunnen wij voldoen. Per tocht zullen we zorgen voor een begeleider die de activiteit coördineert en aanspreekpunt is voor de deelnemers. Deelnemers zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Coronaregels. Dat betekent twee tot drie personen op een schip met inachtneming van de anderhalve meter, tenzij personen woonachtig op hetzelfde adres, dan mag het aantal hoger zijn en geldt de onderlinge afstand van anderhalve meter niet.
Op onze site vindt u de meest actuele informatie over de tochten.

Robbengatsluis

Vanaf zaterdag 30 mei 2020 wordt de Robbengatsluis weer bediend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden hoeft dan niet meer! Neem de Coronamaatregelen in acht en volg de instructies van de sluismeester op !

Gelukkig kunnen we met z’n allen weer meer genieten van de watersport in onze prachtige jachthaven, op het Lauwersmeer en op het wad.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van WSV Lauwerszee,

Fred Matthee
Voorzitter a.i.