Brief ALV ivm Corona

Beste leden van WSV Lauwerszee,

Zoals jullie hebben vernomen heeft het Coronavirus ons stevig in haar greep. Vrijwel dagelijks stromen verontrustende berichten binnen en krijgen wij te maken met steeds meer (beperkende) maatregelen. Uiteraard nemen wij als bestuur ook onze verantwoordelijkheid en volgen hetgeen is afgekondigd op of wij anticiperen hierop. Dit alles ten behoeve van de gezondheid van ons allen.

De afgelopen weken zijn jullie al geïnformeerd over de maatregelen die wij als bestuur hebben genomen. Activiteiten en het gebruik van ons clubgebouw Het Roode Hooft zijn opgeschort. Zo ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 april 2020. Gezien de maatregelen van het kabinet verwachten wij op korte termijn geen versoepeling hiervan. Hoewel de statuten voorschrijven dat wij twee maal per jaar een ALV dienen te houden is er nu sprake van overmacht.

Gezien het vorenstaande heeft het bestuur besloten dat de ALV van 3 april 2020 en die van 27 november 2020 in één Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden, namelijk 27 november 2020. Die avond zal een gecombineerde agenda worden samengesteld.
Wij realiseren ons dat een bijzondere situatie een niet alledaagse oplossing vraagt. Hiermee voldoet het bestuur aan haar statutaire verplichtingen. Tegelijkertijd respecteren wij de inspraak en de inbreng van onze leden. Hoewel elk besluit arbitrair is en er vermoedelijk nog vele varianten mogelijk zijn hebben wij gemeend dat deze wijze van het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen de best praktische oplossing biedt, in de breedste zin van het woord.

Doordat de ALV nu geen doorgang vindt op 3 april en daarmee het jaarboek van onze vereniging dan niet kan worden verstrekt, zullen de jaarboekjes van de WSV per post aan jullie worden gezonden. De jaarboekcommissie heeft ook dit jaar samen met onze creatieve leden met gouden griffelcompetenties weer voor een prachtig boekwerk gezorgd. Chapeau !

Tenslotte wensen wij jullie veel sterkte de komende tijd. Volg de maatregelen en pas goed op elkaar !

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van WSV Lauwerszee,
Fred Matthee, voorzitter a.i.