In memoriam dhr. Timmer

In memoriam,

Vorige maand is de heer Timmer overleden. Hij was één van de oprichters van onze watersportvereniging, betrokken bij de oprichting van de “Stichting jachthavens Zoutkamp en
Lauwersoog” , bracht mede de verwerving van de jachthaven tot stand, bestuurslid en voorzitter bij
beide organisaties. al geruime tijd erelid van WSV Lauwerszee.
Ik heb de heer Timmer persoonlijk niet meegemaakt, maar pluk wel de vruchten van zijn werk ten
bate van de watersport op Lauwersmeer en Waddenzee.

In dank.

Gjalt Dupon, voorzitter WSV Lauwerszee.