Column van achter het roer 2 – Gjalt Dupon

Beste mensen, leden van WSV Lauwerszee,

April is een drukke maand geweest; buiten zorgen dat m’n bootje weer in het water kon, eiste een
aantal zaken onze aandacht: Het “Roode Hooft” loopt goed qua aanpassingen! Om de laatste te
noemen: er zijn multiple wandcontactdozen aangelegd bij de pilaren aan de raamzijde. Dit om
verschillende werkstations te kunnen creëren bij cursussen e.d.. Maar bovenal geldt: Komt allen
langs!!!! Zonder jullie aanwezigheid is er geen bruisend clubhuis!!! De verlaging van prijzen van
consumpties is doorgevoerd, we hopen op meer bezoekers!

Wat zeker meer leven gaat geven op de haven, en in het “Roode Hooft”, is de Colin Archer Memorial
Race. Inmiddels is een tent besproken om plaats te bieden aan het feestgedruis. Ik zie er naar uit!
Stilletjes toch ook zelf wel de wens een keer mee te doen. Dit jaar is veel te druk geweest, mogelijk
iets voor de volgende keer (over twee jaar). Misschien moeten we bekijken of we niet een project op
kunnen zetten om deelname te bevorderen! Overigens bestaat al een “bemanningsbank” waar men
zich kan inschrijven voor een plek als opstapper.

Frans is hard aan het werk geweest (en nog….) vanwege de aangescherpte wetgeving inzake privacy
(AVG) die eind van de maand van kracht wordt. Binnenkort kunt u hierover nader bericht ontvangen. Zowel persoonlijk als via de website.

De wedstrijden zijn weer van start! Tot mijn schande heb ik niet mee kunnen doen met de
“valkenraces” het ontbrak me aan tijd hiervoor! Evenmin kan ik meedoen met de eerste
Waddenwedstrijd omdat dat niet strookt met mijn eigen vaarplannen: Vanwege het afstuderen van
mijn dochter wil ik met de “Zeeëend” naar Antwerpen. Anna studeert daar “Woordkunst”, een
opleiding die het midden houdt tussen een studie Nederlands en de acteursopleiding, gericht op
schrijven, voordracht, presentatie en nog veel meer. Als “Master Woordkunstenaar” hoop ik dat ze
ook wel eens wat wil doen voor de WSV……. Verder zal ik het evenement rond de tocht van de
“Sailhorses” ook missen; ik ben dan nog niet terug.

De ontwikkelingen rond de buitenhaven van Lauwersoog; die moeten we zeker blijven volgen!
Gelukkig zijn er meer spelers bijgekomen die deze zaken volgen: Zowel KNWV, Wadvaarders en de
Toerzeilers kijken kritisch mee, poneren zienswijzen t.a.v. de bouw van het nieuwe
“WereldErfgoedCentrum”, en de verdere ontwikkeling van de haven. Praktisch gesproken is dit iets
waar we zwaar op kunnen leunen; vaak door mee hun zienswijze te onderschrijven.

Van de “Stichting Jachthavens” is het bericht uitgegaan dat de jachthaven aan de buitenzijde onder
hun beheer gaat vallen. Dit jaar verandert nog niets aan het beleid qua prijzen en voorzieningen.
Echter het lijkt me zinnig om na te denken over zaken als: Welke aanspraak kan er gedaan worden,
door vaste liggers, leden van de WSV, als zij b.v. de laatste schutting van de sluis mislopen. Gebruik
van de electronische sleutel en wat dies meer zij. Heeft u hier ideeën over: Graag melden!!

Voor 16 juni hoop ik weer op honk te zijn in Lauwersoog. Bij de Toer- en Droogvaltochten (16 & 23
juni) wil ik zeker van de partij zijn!

Met hartelijke groet,

Gjalt Dupon, uw voorzitter.