Schietweken 2e kwartaal 2018

Omdat de oefeningen met scherpe munitie worden uitgevoerd zal er een onveilige zone worden ingesteld, binnen dit gebied mogen geen menselijke activiteiten plaatsvinden.

Schietweken 2~ kwartaal 2018

  • Week 17, 23 april t/m 26 april
  • Week 20, 14 mei t/m 18 mei
  • Week 22, 28 mei t/m 1 juni
  • Week 23, 4 juni t/m 8 juni
 Er zijn/worden maatregelen getroffen om het onveilige gebied aan het luchtruim, land en zeezijde zo goed mogelijk aan te geven te beveiligen en te bewaken.

Dit houdt in dat de Dijkweg (ook voor diegenen die voor gebruik van de Dijkweg zijn gemachtigd), een deel van de Waddenzee (inclusief de Kweldergronden), een deel van het oefenterrein en 11.500 voet boven de schietbaan en oefenterrein zullen worden afgesloten.

Teneinde de schietoefeningen zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, dient het betreden van de onveilige zone tijdens de schietperiode te worden nagelaten.