Column van achter het roer – Gjalt Dupon

Beste medewatersporters, leden van de WSV Lauwerszee,

Het lijkt ons, het bestuur van WSV Lauwerszee, een goed idee om op geregelde basis een stukje te schrijven ter publicatie op de website. Hiermee beogen we een kijkje te geven op zaken die in het bestuur aan de orde zijn. Daarnaast kunnen vragen, die aan het bestuur gesteld worden, een breder gehoor gegeven worden. Eén van die vragen luidde als volgt: “Schiet de WSV niet door in het openstellen van haar activiteiten voor buitenstaanders”. Qua inhoud vind ik dat dit een heel belangrijke vraag; zodanig dat deze aan de orde moet komen in de komende ALV/Voorjaarsvergadering. Inderdaad wordt nu een openstaande, gastvrije WSV voorgestaan. Persoonlijk zie ik dat als een pijler onder het beleid ter werving van meer leden! Desalniettemin, dit is serieuze kritiek op het huidige beleid en moet als zodanig aan de orde komen in de Algemene LedenVergadering. Hierbij een oproep aan de leden hierover na te denken.

Op het ogenblik zou het “het rustige seizoen” moeten zijn voor bootjeslui; immers het vriest, ‘t is koud en nu, met een Oostenwind 6, ronduit guur. Het lijkt erop dat de schaatsers onder ons aan hun trekken gaan komen! Rustig slaat op het nog niet kunnen beginnen met de klussen aan de boot voor het komende seizoen. Voor mij staat er wel wat te dringen: Voorluik gedemonteerd, kan nu weer teruggeplaatst worden, echter kitten bij vorst lijkt me niet een goed idee. Verder aan het zoeken naar nieuwe lampen voor de binnenverlichting. Ik wil overgaan op LED’s, maar de oude plastic armatuurtjes zijn ook op dus dat moeten geheel nieuwe setjes worden, 7 stuks. De reddingmiddelen aan boord moeten kritisch bekeken worden Voorts staat op de kluslijst een hoognodige poetsbeurt, er zit veel kalk (vergeling) op de romp, het onderwaterschip moet een nieuw laagje krijgen na de roest bestrijding van de onderkant van de kielen. Overigens ben ik heel tevreden over het varen zonder antifouling; ik heb een laag epoxy met koperpoeder als buitenste laag op het onderwaterschip, af en toe licht opschuren met een schuursponsje bij droogvallen op de plaat, 1-2 keer per jaar, afhankelijk of de boot ’s winters op het droge heeft gestaan, en de huid blijft voldoende schoon en glad. Voorheen stond ik bij zulke exercities in wolken gif die in het water verdwenen, bij dit systeem verdwijnt bijna niets in het milieu! Nu, na 12 jaar, wordt het tijd weer een nieuw laagje over het geheel te doen. Aan de kielen blijf ik wel steeds bijwerken; het lijkt wel of na één keer droogvallen gelijk de verf eraf ligt. Tegen een schuurbeweging van drieëneen halve ton op hard zand lijkt niet veel bestand te zijn. Overigens valt op dat de kielen onder water niet roesten, nu na enkele maanden blootgesteld zijn aan de buitenlucht, is er wel roestvorming.
Gebrek aan klussen; daar is op verenigingsgebied geen sprake van! U heeft inmiddels alle de enquête, over reilen en zeilen van onze WSV binnengekregen, daar zijn nu meer dan 150 reacties op teruggekomen. Dat is een mooi begin! Hopelijk volgen de overige leden en ligplaatshouders nog! Op de komende ALV/Voorjaarsvergadering gaan we de uitslagen natuurlijk toelichten, maar de verwerking van één en ander duurt even!
Voorts wordt hard gewerkt aan het “Roode Hooft”; plannen worden gemaakt, soms afgeschoten, een aantal uitgevoerd. Bij de ALV kunt u al een paar gerealiseerde zaken zien.
Afgelopen jaar hebben we een droogvaltocht georganiseerd. Dat is als een succes ervaren. Dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Daarnaast zijn nog twee andere tochten bedacht. Hierover staan al enige pagina’s op de website.
Als laatste wil ik onder uw aandacht brengen dat het dit jaar mogelijk is om, in samenwerking met “Neptunamor”, watersport gerelateerde cursussen te volgen in het clubhuis. Bijvoorbeeld voor marifonie of voor een vaarbewijs. Ook deze informatie is al op de website vermeld.
Komende week komt uw bestuur weer bij elkaar; we gaan ons dan wijden aan de voorbereiding van de ALV, daar zullen zaken verder uit de doeken gedaan worden. Hopelijk zien we u daar!

Met hartelijke groet, uw voorzitter,

Gjalt Dupon.